Tagged: Odluka o izradi PDR-a 3.faze Jabučkog ravništa