Tagged: tačka preokreta

0

Mali PRIRUČNIK za investicije vol.7

Da nastavimo dalje… Šta je tačka preokreta? “Tačku preokreta” najbolje definiše Malkom Gledvel u svojoj istoimenoj knjizi jako detaljno i kroz više primera. Suština je da do tačke preokreta dolazi spontano i da je...