Mali PRIRUČNIK za investiranje vol.2

Da nastavimo…

Kada pričamo o građevinskom zemljištu evo nekih važnih napomena:

Kako nastaje građevinsko zemljište?

– Građevinsko zemljište nastaje tako što dotična opština, pokrajina ili pak republika donese Odluku o izradi planske dokumentacije i TEK NAKON usvajanja dotičnog PGR-a, PDR-a i slično, to zemljište se može prevesti uz plaćanje naknade.

Šta su to planska dokumenta?

– Krovni planski dokument je Prostorni plan Republike Srbije. Njime se definišu infrastrukturni koridori, naselja, zaštićena područja, industrija, itd… Planski dokument nižeg reda je npr. Plan Generalne Regulacije (PGR), kojeg obično donose gradovi, za svoja udaljenija naselja koja tek treba da se razviju na primer, a mogu doneti i Plan Detaljne Regulacije (PDR) kojim se detaljno reguliše urbani deo naselja npr. Još niži nivo planske dokumentacije je Urbanistički projekat, koji definiše na primer jednu od parcela u okviru PDR-a. Urbanističkim projektom se planira gde se tačno nalazi objekat, kako se ulazi u njega, koliko ima etaža, da li ima parking, zelenu površinu itd. Sastavni deo Urb.projekta je Idejno rešenje objekta.

Šta je to projektna dokumentacija?

Idejno rešenje objekta već spada u projektnu dokumentaciju. Idejno rešenje ima osnove temelja, spratova, krova, preseke objekta i spoljni izgled fasada.

Idejni projekat ima sve kao i Idejno rešenje plus i idejne projekte instalacija i statike. Ako se Vaša parcela nalazi na planini i samim tim spada pod Park prirode, to znači da je Ministarstvo nadležno za izdavanje dozvola, a ne lokalna samouprava i samim tim Idejni projekat je obavezan.

Projekat za građevinsku dozvolu ide nakon USVAJANJA Idejnog projekta na REVIZIONOJ KOMISIJI Ministarstva i on je sledeći u nizu.

Nakon izgradnje objekta, radi se Projekat izvedenog stanja radi dobijanja Upotrebne dozvole.

Šta je to Projekat preparcelacije?

  • Projekat pre-parcelacije se radi nakon USVAJANJA PDR-a i on nam služi da praktično korigujemo granice nekadašnjih parcela, sa granicama novoformiranih ZONA u okviru PDR-a.
  • Projekat preparcelacije je jako kompleksan jer mora da se složi u kvadrat, a da se pritom zadovolje apetiti svih učesnika u celom procesu.
  • Ovaj projekat je dosta skup. On se mahom radi po broju novoformiranih parcela i kreće se oko 200-300 evra po novoformiranoj parceli.
  • Potrebna je pismena saglasnost svih učesnika, zatim nakon izrade projekta, on se nosi u opštinu kako bi se proverila usklađenost projekta preparcelacije sa planom višeg reda. Tek nakon toga projekat se nosi u katastar, gde se nakon par meseci sprovodi. Nakon sprovođena, vlasnici dobijaju pismena rešenja o promeni, na osnovu kojih postoji mogućnost Žalbe.

NAPOMENA: Postoji još mnogo među-koraka tokom ove procedure kao što su geodetsko snimanje temelja, slemena, itd, itd…

Sve ovo što pišem je mahom iz mog ličnog iskustva. Po struci nisam arhitekta, urbanista ili građevinac, tako da ukoliko ima nekih grešaka imajte na umu da je ovo priručnik za one koji NE ZNAJU šta je biti VLASNIK ili SUVLASNIK, a kamo li nešto komplikovanije. Verujte mi, ovakvih je mnogo.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *