Status naših parcela na Staroj planini?

Poštovani,

Tokom korone i nakon nje se javila jedna nova bolest, koja je paralalelno sa koronom zahvatila mnoge ljude. Ta bolest se zove “ekološka bolest” i ona naravno nema veze sa ekologijom, već sa ljudima koji zarad ekologije žele da ispune neke svoje ciljeve. Dešavalo se i da ljudi, zavedeni svojim neznanjem krenu da komentarišu (osude) ono što radim, bez ikakve osnove, a sve zbog toga što su pogrešno informisani ili čak ne poznaju zakonske procedure.

Ovim tekstom želim da ukažem na sve to i da bliže objasnim o čemu se radi.

 • Naime, sve parcele koje se nalaze u ponudi su moja LIČNA IMOVINA i mojih partnera, tako da to nema veze sa državnim parcelama i bilo kakvim mešetarenjem.
 • U ponudi imamo parcele koje imaju status gradsko-građevinskog zemljišta sa mogućnošću gradnje i poljoprivredno zemljište za koje se trenutno radi planska dokumentacija kako bi u budućnosti i ono dobilo status građevinskog.
 • Građevinsko zemljište je postalo to što jeste, zato što smo mi kao privatni investitori KUPILI zemljište od drugih privatnih lica i potom pokrenuli proces planskog uređenja tog zemljišta, koje je trajalo više od 9 godina i pritom koštalo veoma puno.
 • Prvo smo investirali u izradu PDR-a 2.faze Jabučkog Ravništa, a potom i u Urb.projekat JELKICE 1 i Urb.projekat JELKICE 2, kao i u nekoliko parcelacija. Sve ovo je ukupno trajalo oko 9 godina i koštalo oko 250.000evra. Ovde sam računao izradu planske dokumentacije, milion nekih taksi, komisija, studija, novinskih obaveštenja, geometara, geomehanika tla, arhitekta i ko zna čega još.
 • U ovom procesu, angažovani su eminentni stručnjaci za prostorno planiranje, uz veoma blisku saradnju Ministarstva građevine, Ministarstva životne sredine, Zavoda za zaštitu prirode i svih javnih preduzeća koja MORAJU da izdaju potrebne USLOVE za izrade dokumentacije – EMS, EPS, ZZPS, MUP, ZZSK, JPSP, JP Srbija šume, JP Srbija vode, Seizmološki zavod, Telekom Srbije, JKP Knjaževac i još mnogi drugi… Ovaj proces se prvo razmatra na RANOM UVIDU, pa potom na JAVNOM UVIDU, pa kasnije na KOMISIJAMA MINISTARSTVA GRAĐEVINE gde su naši najbolji stručnjaci u zemlji članovi Komisija za planove i oni gledaju najsitnije detalje planske dokumentacije i usled nekog previda, vraćaju je na doradu, sve dok sve ne bude odrađeno po svim važećim zakonima, uredbama, pravilnicima i svemu ostalom.
 • Poljoprivredno zemljište koje imamo u svom vlasništvu je takođe u procesu izrade planske dokumentacije, a tu izradu finansira opština Knjaževac (PGR sela Ćuštica) zbog svojih interesa, a mi smo u tom planu prvenstveno što nas je nemoguće izbeći, jer budući put prolazi kroz lokaciju BROD i BREZA, kao i budući dalekovod. Napominjem, da će više od polovine našeg poljoprivrednog zemljište ostati u zelenom pojasu PGR-a, kao zelena površina i na tom zemljištu neće biti moguća buduća izgradnja.
 • Svim svojim investitorima ja u samom startu predočim ove podatke i upoznam ih sa trenutnim statusom zemljišta i planiranom izradom planske dokumentacije i svih meni dostupnih informacija.
 • Zbog reputacije koju imam, moji rezultati govore umesto mene, ali ipak za one koji nisu upoznati mojim radom pomenuću i to – lokacije ORLOV KAMEN i BREZA su u potpunosti prodate!!!
 • Trećina lokacije BROD je takođe prodata i uskoro treba da zaključim ugovor za oko 5 parcela na ovoj lokaciji.
 • Najvažniji deo, koji se tiče ovih lažnih ekologa je sledeći:
 • NP Stara planina ima 115.000 hektara, a gradnja će ukupno biti moguća na oko 200 hektara. U tih 200 hektara spadaju i ski staze, parkinzi, saobraćajnice, parkovi itd, dok će hoteli biti na oko 20 hektara i manji objekti (vile i kuće) na još oko 15-20 hektara.
 • Gradnja će biti moguća do 1.500m/nv, a Stara planina je visoka 2.169m/nv, njen najviši vrh Midžor, tako da se NEĆE GRADITI NA VRHU PLANINE, kako to kažu, ovi lažni ekolozi.
 • Na mom građevinskom zemljištu dominira pašnjak, tako DA SE NEĆE SEĆI ŠUMA, kako bi ja pravio nešto. Čak šta više, po uslovima JP Srbija šume, okolna šuma je 5.kategoriije i spada u loše šume (kriva stabla, stara, trula, itd), tako da se treba voditi računa samo o nekim dominantnim stablima samo zbog vizuelnog efekta, po rečima JP Srbija šume.
 • NAJVAŽNIJE, bez adekvatne infrastrukture (vode, kanalizacije, struje) neće biti moguća gradnja i u tom cilju se u narednim mesecima planira izgradnja fabrike vode u selu Crni Vrh sa cevovodom do već izgrađenih rezervoara za vodu od 1.500m3. Takođe se planira proširenje kolektora otp.voda sa 900 korisnika, na 4.500 korisnika. Uskoro će se završiti i dalekovod koji je građen tokom 2012.godine.
 • Tako da, budite bez brige, Stara planina neće biti novi Zlatibor ili Kopaonik, jer će se planski graditi i visina će biti ograničena na prizemlje i 3 sprata, dok će svaki od objekata imati podzemne garaže.
 • Naravno, mnogi će ovaj tekst iskoristiti za nove pljuvačine i sve ostalo, ali je meni fokus na one druge ljude, dobronamerne, koje će iz ovoga izvući neke korisne informacije.

 

Srdačan pozdrav,

Goran

You may also like...

1 Response

 1. Petar says:

  Pomaze Bog,
  Daj Boze da malo to krene.
  Ja sam prvi u redu za neki apartman ako ih budete imali.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *