Mali PRIRUČNIK za investiranje vol.1

Poštovani,

Već duži niz godina mi se dešava da me na primer pozove neko ko bi investirao svoj novac u parcelu na Staroj planini, a da pritom skoro pa ništa NE ZNA oko planskih dokumenata, zakonske procedure za potencijalnu gradnju i tako tih veoma bitnih stvari.

Zbog toga sam rešio da Vas na neki način kroz seriju tekstova na ovom sajtu upoznam sa tako nekim bitnim stvarima, koje će značajno uticati na Vaše buduće odluke.

Da krenemo redom…

ZEMLJIŠTE:

Na St.planini postoji GRAĐEVINSKO i OSTALO zemljište.

  • Građevinsko zemljište je do 2008.godine (mislim) bilo samo u režimu prava korišćenja, a pravo svojine je bilo državno. Nakon Olivera Dulića, se uvela u proceduru takozvana KONVERZIJA zemljišta iz prava korišćenja u pravo svojine uz naknadu. Prostor oko i na Jabučkom ravništu je još 1986.godine mislim “prebačen” u građevinsko zemljište. E sada, iako je građevinsko zemljište po papirima, na nekim parcelama je moguća gradnja, ako je prethodno definisana planskim dokumentima VIŠEG REDA (tipa Plan Generalne Regulacije (PGR) ili Planom Detaljne Regulacije (PDR)), a može da se desi da neka parcela iako je građevinska bude definisana planom kao “zelena površina” na primer. Samim tim, na toj parceli nije dozvoljena gradnja. U sledećim tekstovima više o svemu ovome…
  • OSTALO zemljište se na Staroj planini deli mahom u dve pod-grupe: PAŠNJAK, ŠUMA i NEPLODNO, i LIVADA, VOĆNJAK, NJIVA. Ima i ostalih- tipa KAMENJAR, itd ali u procentu manjem od 1%.
  • Prva pod-grupa je karakteristična po tome što JE MOGUĆE takve parcele geodetskim elaboratom “seći” na manje parcele ispod 50ari.
  • Druga pod-grupa je karakteristična po tome što NIJE MOGUĆE takve parcele “seći” ispod 50ari. To praktično znači da ako se parcela vodi u katastru kao livada, vi možete kupiti samo idealni deo parcele i biti SUVLASNIK, a ne VLASNIK parcele, tako da sve što Vam kažu drugačije NIJE ISTINA.
  • Ako se neko napravi pametan pa Vam kaže da možete promeniti KLASU ZEMLJIŠTA i reši problem, treba da znate da se to radi tako što se preda zahtev, plate se veoma skupe takse i onda se čeka oko godinu dana da AGRONOMI iz Beograda dođu fizički na parcelu i da samo UTVRDE KLASU ZEMLJIŠTA, a ne i da je neosporno PROMENE. To u principu znači, da platite takse, čekate godinu dana i oni Vam kažu: Da, da, to je livada :).
  • Ako imate tu sreću da Vam agronomi promene klasu zemljišta, onda Vam tek nastupaju troškovi i problemi.
  • Od troškova, tu su usluge geometra oko izrade elaborata kako bi izdvojili Vašu parcelu, zatim ide overa kod notara “Ugovora o deobi parcele”, a zatim i takse kod katastra gde se taksa uvećava u odnosu na broj novoformiranih parcela. Realno Vam za ceo taj posao treba minimum 3 meseca.
  • Od problema je tu onaj glavni problem, a to je ubediti seljaka da ste kupili baš taj deo parcele. Seljak će “po definiciji” tražiti doplatu zbog novih okolnosti.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *