Mali PRIRUČNIK za investicije vol.4

Da nastavimo dalje…

Koji su uslužni servisi koji mogu da Vam pomognu oko Stare planine?

  • Jedan od najznačajnijih servisa je ONLINE KATASTAR. Pomoću njega možete videti čije je vlasništvo parcela koja Vas zanima, zatim da li na toj parceli ima više suvlasnika i da li postoji neki teret ili pak zabeležba. Korišćenje je krajnje jednostavno. Trebate znati broj parcele i u kojoj katastarskoj opštini se nalazi dotična parcela. Nakon odabira katastarske opštine, pojaviće Vam se prozor za unos broja parcele i zaštitnog koda. Mogu da kažem da je katastar veoma ažuran i da se otprilike na svake dve nedelje ažurira. Prilikom unosa te dve informacije, izlazi Vam nov prozor na kome piše koliko je ta parcela i onda kliknete u kvadratić skroz desno. Otvaranjem tog novog prozora imaćete kompletno sve informacije, od datuma ažurnosti, preko vlasništva, tereta, zabeležbi i svega ostalog.
  • Drugi takođe veoma značajan servis je GEOSRBIJA PORTAL. Pomoću ovog servisa možete da pronađete parcelu koja Vas zanima, možete da vidite granice parcele, da li postoji ucrtan put, da li ima ucrtanih objekata i još mnogo, mnogo drugih korisnih stvari. Ako je parcela velika, možete poligonom izmeriti deo koji vas zanima (preko 95% tačnosti) tako da znati npr da li taj deo ima 15,5ari ili pak 23ara. Na ovaj način olakšavate i geometrima posao, jer im ne gubite vreme, a sticajem okolnosti znam da su prepuni posla zbog ozakonjenja…
  • Treći servis koji je jako značajan, a tiče se Stare planine je sajt opštine Knjaževac, gde se nalaze USVOJENA PLANSKA DOKUMENTA. Uvidom u ove planska dokumenta (i u njihove tekstualne delove) saznaćete veoma puno, a da opet nikog ne smarate pozivima, nekim nepovezanim pitanjima, itd… Zapamtite, za sve ovo je potrebno veoma dosta vremena, jer su to dokumenta sa po 50-60 i više stranica A4 formata, uz mnoštvo slika, crteža i skeniranih dokumenata.
  • Četvrti servis koji Vam može biti jako interesantan je sajt GRAĐEVINSKE DOZVOLE. Tu možete postaviti pitanja, možete se upoznati sa zakonskim procedurama i svemu ostalom.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *